Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Guides/Manuals

Ghidul privind tipologii de spălare a banilor în domeniul comercializării metalelor și pietrelor prețioase

GHID CU PRIVIRE LA TEHNICI PENTRU PUNEREA IN APLICARE LA NIVEL NAȚIONAL A SANCȚIUNILOR INTERNAȚIONALE DE CĂTRE ENTITĂȚILE RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ȘI CONTROLATE DE OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Ghidul privind criteriile și regulile de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare de bani și/sau de finanțare a terorismului prevăzut in Anexa la Ordinul președintelui ONPCSB nr. 24/2021 pentru aprobarea Ghidului privind criteriile și regulile de recunoaștere a situațiilor de risc ridicat sau scăzut de spălare de bani și/sau de finanțare a terorismului

Institutional Virtual Asset Service Providers and Virtual Assets Risk Assessment Guide

Annual Report 2021/2022 Egmont Group of Financial Intelligence Units

EBA REPORT ON ML/TF RISKS ASSOCIATED WITH PAYMENT INSTITUTIONS

GHID PRIVIND INDICATORI DE SUSPICIUNE ȘI TIPOLOGII DE SPĂLARE A BANILOR ÎN DOMENIUL CRIPTO-ACTIVELOR

NORTON ROSE FULBRIGHT Reglementarea în întreaga lume - Registrele de proprietate efectivă - martie 2023

FATF - Supravegherea bazata pe risc

Guidelines on fighting money laundering and terrorist financing for the European online gambling sector

FATF REPORT-Countering Ransomware Financing-POTENTIAL RISK INDICATORS-March 2023

FATF REPORT-Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market-February 2023

FATF REPORT-Terrorist Financing-Risk Assessment Guidance-July 2019

Countering Ransomware Financing Potential Risk Indicators

Money Laundering Terrorist Financing Art Antiquities Market

Terrorist Financing Risk Assessment Guidance

FATF (2023), Orientări privind proprietatea beneficiarilor pentru persoanele juridice, FATF, Paris

Human Trafficking and Modern Slavery guidance and typology report for Moldova and Romania

Raport de orientări și tipologii privind traficul de ființe umane și sclavia modernă în Moldova și Romania

Ghidul actualizat pentru o abordare bazată pe risc a activelor virtuale și a furnizorilor de servicii de active virtuale - EN

Recomandarile FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării

Ghid dezvoltatori imobiliari

Ghid de identificare a beneficiarilor reali

Ghid comun privind factorii de risc emis în temeiul articolelor 17 și 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849 cu privire la măsurile de precauție simplificată și sporită privind clientela și factorii pe care instituțiile de credit și cele financiare trebuie să îi aibă în vedere atunci când evaluează riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat relațiilor de afaceri individuale și tranzacțiilor ocazionale

Ghid pentru combaterea spălării banilor destinat judecătorilor şi procurorilor

Eforturile UE de combatere a spălării banilor în sectorul bancar sunt fragmentate, iar punerea în aplicare este insuficientă - Raport Special al Curtii de Conturi Europene

Recomandari dedicate entităților raportoare în vederea identificarii situatiilor ce reprezinta risc de asociere cu un caz de tip LAUNDROMAT