Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Draft legislation under public debate

Afișat: 13-06-2024

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Expunere de motive

Proiect Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Afișat: 04-06-2024

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Referat de aprobare

Proiect Ordin pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021

Anexa

Afișat: 20-03-2024

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Referat de aprobare

Proiect Ordin privind modificarea și înlocuirea Anexelor nr.1, 2 și 3 la Ordinul nr. 208/2020 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat “Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” ale legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Afișat: 04-12-2023

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Notă de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern

Hotărârea Guvernului privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Afișat: 27-09-2023

Afișat: 27-09-2023

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Notă de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern

Hotărârea de Guvern pentru aprobarea plății unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului MONEYVAL, din cadrul Consiliului Europei 

Afișat: 30-06-2023

• Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Referat de aprobare 

Proiect Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Regulament privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Procedura de creare a unui cont de utilizator în Portalul de raportare ONPCSB

• Nomenclatoare entități raportoare

Afișat: 27-04-2023

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Referat de aprobare 

Proiect Ordin privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora

Nomenclatoare Rapoarte

Afișat: 27-04-2023

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Referat de aprobare 

Proiect Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Afișat: 09-08-2022
• Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Afișat: 09-08-2022
• Nota de Fundamentare și Proiect Ordonanta de Urgenta.

Afișat: 05-08-2022
• Anunț referitor la elaborarea proiectului de HG

Afișat: 05-08-2022
• Notă de Fundamentare

Afișat: 05-08-2022
• Proiect Hotararea Guvernului privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și functionare a Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 491/2021, precum și pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și functionarea Ministerului Finanțelor

Afișat: 13-05-2022
• Proiectul Ordinului Președintelui ONPCSB privind aprobarea formei și conținutului notificarii prevazute la art. 302 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificarile și completarile ulterioare;

Afișat: 13-05-2022
• Referatul de aprobare nr. 1862/i/13.05.2022

Persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normative mentionat mai sus, in scris, prin posta, la adresa Bld. Tudor Vladimirescu, nr.22, et. 7, sector 5, Bucuresti ori prin e-mail, la adresa onpcsb@onpcsb.ro in termen de 10 zile de la data afisarii.