Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Public debates

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE CE S-AU AFLAT IN DEZBATERE PUBLICA

Afișat: 21-03-2022
• Nota de fundamentare actualizata

Afișat: 07-03-2022
• Proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului privind modificarea si completarea Legii 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, inclusiv Nota de fundamentare.
Persoana de contact: Daniela Zalinescu, Seful Serviciului Legislatie, Avizare si Metodologie din cadrul Directiei Juridice, Metodologie si Relatia cu Parlamentul, telefon nr. 021.315.52.07 int.119.

• Proiect - Ghid de identificare a beneficiarului real (data publicarii: 10.12.2021)

• PROIECT HOTARARE GUVERN pentru aprobare ROF

• NOTA DE FUNDAMENTARE HOTARARE GUVERN pentru aprobare ROF

• 11.03.2021 Anunt POSTARE PROIECT HOTARARE GUVERN pentru aprobare ROF

• PROIECT LEGE TRANSPUNERE ART 3 D 2177

• Expunere de motive lege transpunere D 2019 2177

• 09.03.2021 Anunt POSTARE PROIECT LEGE TRANSPUNERE D 2177

• PROIECT REGULAMENT INREGISTRARE ENTITATI

• PROIECT ORDIN APROBARE REGULAMENT INREGISTRARE ENTITATI

• REFERAT PROIECT ORDIN aprobare Regulament privind inregistrarea entitatii raportoare

• 09.02.2021 ANUNT INITIERE PROCEDURI elaborare Proiect de Ordin al Presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pentru aprobarea Regulamentului privind inregistrarea entitatii raportoare in evidentele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

• PROIECT GHIDUL PRIVIND CRITERIILE SI REGULILE DE RECUNOASTERE A SITUATIILOR DE RISC RIDICAT SAU SCAZUT DE SPALARE DE BANI SI/SAU DE FINANTARE A TERORISMULUI

• PROIECT Ordin privind aprobarea Regulamentului de transmitere informatii ONPCSB

• PROIECT HG privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale

• NOTA DE FUNDAMENTARE HG privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale

• PROIECT ORDIN

• REFERAT PROIECT ORDIN

• ANUNT INITIERE PROCEDURI pentru aprobarea NORMELOR DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII nr. 129

• O R D I N pentru aprobarea formatului de colectare a datelor statistice in aplicarea prevederilor art. 1 alin. 10 din Legea nr. 129

• O R D I N pentru aprobarea formei si continutului rapoartelor prevazute la art. 6 si 7 din Legea nr. 129

• O R D I N aprobarea model si continut formular tipizat "Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor", a legitimatiei de control si a caracteristicilor de tiparire

• CARACTERISTICI DE TIPARIRE

• Model LEGITIMATIE DE CONTROL

• Model Proces Verbal constatare si sanctionare contraventii

• Referat aprobare model Proces Verbal constatare si snctionare contraventii

• PROIECT OUG privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor şi finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare

• NOTA DE FUNDAMENTARE proiect OUG privind privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor şi finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificările si completările ulterioare

• PROIECT HG privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale

• NOTA DE FUNDAMENTARE HG privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale

• PROIECT OUG pentru prelungirea unor termene prevăzute în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ

• NOTA DE FUNDAMENTARE OUG pentru prelungirea unor termene prevăzute în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ

• PROIECT ROF 18.09.2019

• NOTA DE FUNDAMENTARE ROF 2019

• ANUNT POSTARE SITE PROIECT ROF 2019

• PROIECT LEGE-var. aprobata Sedinta Guvern

• EXPUNERE DE MOTIVE LEGE-var. aprobata Sedinta Guvern

• PROIECT HG MOU AFRICA DE SUD

• NOTA DE FUNDAMENTARE MOU AFRICA DE SUD

• PROIECT HG ROF

• NOTA DE FUNDAMENTARE ROF 2017

• PROIECT LEGE 29 MARTIE 2018

• PROIECT LEGE 31 IANUARIE 2018

• EXPUNERE DE MOTIVE - TRANSPUNERE DIRECTIVA 2015 849

• Proiect HG aprobare Regulament de organizare si functionare ONPCSB

• Proiect HG aprobare Regulament de organizare si functionare ORGANIGRAMA

• ANUNT MODIFICARE LEGE

• Proiect LEGE pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

• EXPUNERE DE MOTIVE

• Proiect HG MEM KAZAHSTAN 2015

• Nota Fundamentare Memorandum KAZAHSTAN 2015

In temeiul art.15 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/ aprobarii, pentru realizarea procedurii de consultare preliminara interinstitutionala si pentru asigurarea transparentei decizionale, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor anunta initierea procedurilor de elaborare a unui proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Memorandului de Intelegere intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Ministerul de Finante din Turkmenistan privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terrorism, semnat la Ashgabat, la 11 octombrie 2012? Persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normative mentionat mai sus, pana la data de 29.11.2012, in scris, prin posta, la adresa Str. Ion Florescu, nr.1, sector 3 Bucuresti ori prin e-mail, la adresa onpcsb@onpcsb.ro.

• Proiect HG Morandum VATICAN 2014

• Nota Fundamentare Memorandum VATICAN 2014

• Proiect modificare HG 594 2012

• Nota de fundamentare modificare Regulament AES

• Proiect HG FIU NET 2012

• Nota de fundamentare FIU NET 2012

• Nota de fundamentare MOU TURKMENISTAN

• HG MEM TURKMENISTAN 2012

• HG lista tari terte 2012

• Nota de fundamentare HG TERTE PARTI 2012

• HG EGMONT GRUP

• NOTA DE FUNDAMENTARE EGMONT GRUP

• ANUNT

• NOTA DE FUNDAMENTARE ARMENIA

• HG MOU ARMENIA

• NOTA DE FUNDAMENTARE MALTA

• HG MOU MALTA

• ANUNT PROPUNERI,SUGESTII, OPINII CU VALOARE DE RECOMANDARE

• NOTA DE FUNDAMENTARE FIU NET

• HG FIU NET

• ANUNT PROPUNERE LEGISLATIVA