Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Protection of personal data

Protectia datelor cu caracter personal la nivelul Uniunii Europene se realizeaza prin doua principale instrumente de aplicare: Regulamentul (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR) si Directiva privind protectia datelor pentru autoritatile politienesti si judiciare din sectorul penal, respectiv Directiva (UE) 2016/680.

 

Datele cu caracter personal a caror colectare si prelucrare la nivelul Oficiului intra sub incidenta GDPR sunt folosite exclusiv in scopul indeplinirii obiectului de activitate al ONPCSB si in scopul pentru care au fost furnizate.

Datele cu caracter personal gestionate in cadrul activitatilor operative desfasurate la nivelul ONPCSB nu intra sub incidenta prevederilor Regulamentul (UE) 2016/679, fiind exceptate de la aplicare potrivit art. 2 alin (2) lit. d) (Prezentul regulament nu se aplica prelucrarii datelor cu caracter personal: (...) (d) de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, investigarii, depistarii sau urmaririi penale a infractiunilor, sau al executarii sanctiunilor penale, inclusiv al protejarii impotriva amenintarilor la adresa sigurantei publice si al prevenirii acestora.

Protectia acestor date se asigura prin intermediul dispozitiilor Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului.

Responsabil cu protectia datelor:

E-mail: dpo@onpcsb.ro