Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Central African Republic

Uniunea Europeana

 

Resolution 2693 (2023) Adopted by the Security Council at its 9388th meeting, on 27 July 2023

DECIZIA (PESC) 2022/1626 A CONSILIULUI din 20 septembrie 2022 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane
REGULAMENTUL (UE) 2022/1621 AL CONSILIULUI din 20 septembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană
COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/1626 of 20 September 2022 amending Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
COUNCIL REGULATION (EU) 2022/1621 of 20 September 2022 amending Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/23 A CONSILIULUI din 10 ianuarie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/21 AL CONSILIULUI din 10 ianuarie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2022/23 of 10 January 2022 implementing Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/21 of 10 January 2022 implementing Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
DECIZIA (PESC) 2021/1823 A CONSILIULUI din 18 octombrie 2021 de modificare a Deciziei 2013/798/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Centrafricane
REGULAMENTUL (UE) 2021/1819 AL CONSILIULUI din 18 octombrie 2021 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 224/2014 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Republica Centrafricană
COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/1823 of 18 October 2021 amending Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
COUNCIL REGULATION (EU) 2021/1819 of 18 October 2021 amending Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2021/712 of 29 April 2021 implementing Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2021/712 A CONSILIULUI din 29 aprilie 2021 privind punerea in aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind masuri restrictive impotriva Republicii Centrafricane
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/707 of 29 April 2021 implementing Article 17(3) of Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/707 AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2021 privind punerea in aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Republica Centrafricana
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2021/636 of 16 April 2021 implementing Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2021/636 A CONSILIULUI din 16 aprilie 2021 privind punerea in aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind masuri restrictive impotriva Republicii Centrafricane
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/628 of 16 April 2021 implementing Article 17(3) of Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/628 AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2021 privind punerea in aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Republica Centrafricana
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2020/584 of 28 April 2020 implementing Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/582 of 28 April 2020 implementing Article 17(1) of Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2020/584 A CONSILIULUI din 28 aprilie 2020 privind punerea in aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind masuri restrictive impotriva Republicii Centrafricane
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/582 AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2020 privind punerea in aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Republica Centrafricana
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2019/1576 of 20 September 2019 implementing Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1574 of 20 September 2019 implementing Article 17(3) of Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2019/1576 A CONSILIULUI din 20 septembrie 2019 privind punerea in aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind masuri restrictive impotriva Republicii Centrafricane
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/1574 AL CONSILIULUI din 20 septembrie 2019 privind punerea in aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Republica Centrafricana
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2019/763 of 13 May 2019 implementing Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/757 of 13 May 2019 implementing Article 17(3) of Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2019/763 A CONSILIULUI din 13 mai 2019 privind punerea in aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind masuri restrictive impotriva Republicii Centrafricane
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/757 AL CONSILIULUI din 13 mai 2019 privind punerea in aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Republica Centrafricana
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2018/699 of 8 May 2018 implementing Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/698 of 8 May 2018 implementing Article 17(3) of Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/699 A CONSILIULUI din 8 mai 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind masuri restrictive impotriva Republicii Centrafricane
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/698 AL CONSILIULUI din 8 mai 2018 privind punerea in aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Republica Centrafricana
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2018/332 of 5 March 2018 implementing Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/325 of 5 March 2018 implementing Article 17(3) of Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/332 A CONSILIULUI din 5 martie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind masuri restrictive impotriva Republicii Centrafricane
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/325 AL CONSILIULUI din 5 martie 2018 privind punerea in aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Republica Centrafricana
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/890 of 24 May 2017 implementing Article 17(1) of Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2017/901 of 24 May 2017 implementing Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/890 AL CONSILIULUI din 24 mai 2017 privind punerea in aplicare a articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Republica Centrafricana
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2017/901 A CONSILIULUI din 24 mai 2017 privind punerea in aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind masuri restrictive impotriva Republicii Centrafricane
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/906 of 29 May 2017 implementing Article 17(3) of Regulation (EU) No 224/2014 concerning restrictive measures in view of the situation in the Central African Republic
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2017/916 of 29 May 2017 implementing Decision 2013/798/CFSP concerning restrictive measures against the Central African Republic
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/906 AL CONSILIULUI din 29 mai 2017 privind punerea in aplicare a articolului 17 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 224/2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Republica Centrafricana
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2017/916 A CONSILIULUI din 29 mai 2017 privind punerea in aplicare a Deciziei 2013/798/PESC privind masuri restrictive impotriva Republicii Centrafricane
Decizia 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013 privind masuri restrictive impotriva Republicii Centrafricane (varianta consolidata la 09.03.2017)_engleza
Decizia 2013/798/PESC a Consiliului din 23 decembrie 2013 privind masuri restrictive impotriva Republicii Centrafricane (varianta consolidata la 09.03.2017)_romana
Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului din 10 martie 2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Republica Centrafricana (varianta consolidata la 09.03.2017)_romana
Regulamentul (UE) nr. 224/2014 al Consiliului din 10 martie 2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Republica Centrafricana (varianta consolidata la 09.03.2017)_engleza

Organizatia Natiunilor Unite

Rezolutiile adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la situatia din Republica Centrafricana pot fi consultate pe link-ul
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/central-african-republic/
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2536 (2020)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2399 (2018)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2339(2017)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2262 (2016)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2127 (2013)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2134 (2014)