Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

Acte normative in limba romana

 

 

Uniunea Europeana

 

 

Decizii adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

• Decizia 2232-2022, măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizarii armelor chimice
• DECIZIA (PESC) 2022/1944 A CONSILIULUI din 13 octombrie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2018/1544 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice
• DECIZIA (PESC) 2019/1722 A CONSILIULUI din din 14 octombrie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2018/1544 privind masuri restrictive impotriva proliferarii si utilizarii armelor chimice
• DECIZIA (PESC) 2019/86 A CONSILIULUI din din 21 ianuarie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2018/1544 privind masuri restrictive impotriva proliferarii si utilizarii armelor chimice
• DECIZIA (PESC) 2018/1544 A CONSILIULUI din 15 octombrie 2018 privind masuri restrictive impotriva proliferarii si utilizarii armelor chimice

 

Regulamente adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

• Regulamentul 2228-2022, măsuri restrictive împotriva proliferarii si utilizarii armelor chimice
• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1936 AL CONSILIULUI din 13 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1542 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice
• REGULAMENTUL (UE) 2019/84 AL CONSILIULUI din 21 ianuarie 2019 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1542 privind masuri restrictive impotriva proliferarii si utilizarii armelor chimice
• REGULAMENTUL (UE) 2018/1542 AL CONSILIULUI din 15 octombrie 2018 privind masuri restrictive impotriva proliferarii si utilizarii armelor chimice

 

Acte normative in limba engleza

 

 

European Union

 

 

EUROPEAN COUNCIL DECISIONS

 

• Decision 2232, measures against the proliferation and use of chemical weapon
• COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/1944 of 13 October 2022 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
• COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1466 of 12 October 2020 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
• COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/1722 of 14 October 2019 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
• COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/86 of 21 January 2019 amending Decision (CFSP) 2018/1544 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
• COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/1544 of 15 October 2018 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons

 

EUROPEAN UNION REGULATIONS

 

• Regulation 2228-2022, restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapon
• COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/1936 of 13 October 2022 implementing Regulation (EU) 2018/1542 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
• COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1463 of 12 October 2020 implementing Regulation (EU) 2018/1542 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
• COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/84 of 21 January 2019 implementing Regulation (EU) 2018/1542 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons
• COUNCIL REGULATION (EU) 2018/1542 of 15 October 2018 concerning restrictive measures against the proliferation and use of chemical weapons