Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligații raportare

Obligații raportare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Proiecte acte normative aflate în dezbatere publică

Afișat: 27-09-2023

Anunţ referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Notă de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern

Hotărârea de Guvern pentru aprobarea plății unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combaterea spălării banilor și finanțării terorismului MONEYVAL, din cadrul Consiliului Europei 

Afișat: 30-06-2023

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Referat de aprobare 

Proiect Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Regulament privind înregistrarea entităţii raportoare în evidenţele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor

Procedura de creare a unui cont de utilizator în Portalul de raportare ONPCSB

• Nomenclatoare entități raportoare

Afișat: 27-04-2023

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Referat de aprobare 

Proiect Ordin privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora

Nomenclatoare Rapoarte

Afișat: 27-04-2023

Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Referat de aprobare 

Proiect Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

Afișat: 09-08-2022
• Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

Afișat: 09-08-2022
• Nota de Fundamentare și Proiect Ordonanta de Urgenta.

Afișat: 05-08-2022
• Anunț referitor la elaborarea proiectului de HG

Afișat: 05-08-2022
• Notă de Fundamentare

Afișat: 05-08-2022
• Proiect Hotararea Guvernului privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și functionare a Oficiului National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 491/2021, precum și pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și functionarea Ministerului Finanțelor

Afișat: 13-05-2022
• Proiectul Ordinului Președintelui ONPCSB privind aprobarea formei și conținutului notificarii prevazute la art. 302 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificarile și completarile ulterioare;

Afișat: 13-05-2022
• Referatul de aprobare nr. 1862/i/13.05.2022

Persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normative mentionat mai sus, in scris, prin posta, la adresa Bld. Tudor Vladimirescu, nr.22, et. 7, sector 5, Bucuresti ori prin e-mail, la adresa onpcsb@onpcsb.ro in termen de 10 zile de la data afisarii.