Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligații raportare

Obligații raportare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Legislație internațională

• REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2023/1219 AL COMISIEI din 17 mai 2023 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 în ceea ce privește adăugarea Nigeriei și a Africii de Sud în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea Cambodgiei și a Marocului din tabelul
respectiv

• REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/229 AL COMISIEI din 7 ianuarie 2022 privind modificarea Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea țărilor Burkina Faso, Insulele Cayman, Haiti, Iordania, Mali, Maroc, Filipine, Senegal și Sudanul de Sud în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea țărilor Bahamas, Botswana, Ghana, Irak și Mauritius din tabelul menționat

• REGULATIONS COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2022/229 of 7 January 2022 on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards adding Burkina Faso, Cayman Islands, Haiti, Jordan, Mali, Morocco, the Philippines, Senegal, and South Sudan to the table in point I of the Annex and deleting the Bahamas, Botswana, Ghana, Iraq and Mauritius from this table

• DIRECTIVA (UE) 2018/843 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului, precum si de modificare a Directivelor 2009/138/CE si 2013/36/UE

• Regulamentul delegat(UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei(UE) 2016/849 a Parlamentului European si a Consiliului prin identificarea tarilor terte cu un grad ridicat de risc care au deficiente strategice

• Directiva (UE) 849/2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului (...)

• Regulamentul (UE) 2015/847 privind informatiile care insotesc transferurile de fonduri si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006

• Propunere Directiva a PE si al Consiliului privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului;

• Propunere Regulament al PE si al Consiliului cu privire la informatiile care insotesc transferurile de fonduri;

• Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei, adoptata la New York la 31 octombrie 2003;

• Directiva 2010/78/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 moiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE,2002/87/CE,2003/71/CE,2004/39/CE,2004/109/CE,2005/60/CE,2006/49/CE,2006/48/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatilor Europene de Supraveghere;

• Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica, de modificare a Directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 2000/46/CE

• Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE

• Acordul intre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii privind prelucrarea si transferul datelor de mesagerie financiara din Uniunea Europeana catre Statele Unite in cadrul Programului de urmarire a finantarilor in scopuri teroriste
(English version)

• Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si a finantarii terorismului;

• Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste definitia "persoanelor expuse politic" si criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precautie privind clientela, precum si de exonerare pe motivul unei activitati financiare desfasurate in mod ocazional sau la scara foarte limitata;

• Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau iesirea din Comunitate;

• Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informatiile privind platitorul care insotesc transferurile de fonduri;

• Standarde internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si proliferarii : Recomandarile FATF (eng.);

• Standarde internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si proliferarii : Recomandarile FATF (rom.);

• Legea nr. 420 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului, adoptata la Varsovia la 16 mai 2005;

• Legea nr. 411 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptata la Varsovia la 16 mai 2005;

• Legea nr. 19 din 28 februarie 1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru reprimarea terorismului, adoptata la Strasbourg in data de 27 ianuarie 1977, lege cu modificarile si completarile ulterioare;

• Legea nr. 623 din 19 noiembrie 2002 pentru ratificarea Conventiei internationale privind reprimarea finantarii terorismului, adoptata la New York la 9 decembrie 1999;

• Legea nr. 565 din 16 octombrie 2002 pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea traficului de persoane, in special al femeilor si copiilor, aditional la Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, precum si a Protocolului impotriva traficului ilegal de migranti pe calea terestra, a aerului si pe mare, aditional la Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000.

• Legea nr. 263/2002 pentru ratificarea Conventiei europene privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii, incheiata la Strasbourg la 8 noiembrie 1990;

• Legea nr. 27/2002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia, adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1999;