Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Somalia

Acte normative in limba romana

Uniunea Europeana

Decizii adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

• Rezolutia 2713 (2023)
• Rezolutia 2714 (2023)

• DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2023/1148 A CONSILIULUI din 12 iunie 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei
DECIZIA (PESC) 2023/160 A CONSILIULUI din 23 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/341 A CONSILIULUI din 28 februarie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei
DECIZIA (PESC) 2021/560 A CONSILIULUI din 6 aprilie 2021 privind punerea in aplicare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Somaliei
DECIZIA (PESC) 2021/54 A CONSILIULUI din 22 ianuarie 2021 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Somaliei
DECIZIA (PESC) 2018/1945 A CONSILIULUI din 10 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor masuri restrictive specifice indreptate impotriva unor persoane fizice sau juridice, entitati sau organisme, avand in vedere situatia din Somalia
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/417 A CONSILIULUI din 16 martie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Somaliei
DECIZIA (PESC) 2017/2427 A CONSILIULUI din 21 decembrie 2017 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Somaliei
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2017/398 A CONSILIULUI din 7 martie 2017 privind punerea in aplicare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Somaliei
DECIZIA (PESC) 2015 / 335 din 2 martie 2015 de modificare a Deciziei 2010 / 231 / PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Somaliei
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2015 / 337 din 2 martie 2015 privind punerea in aplicare a Deciziei 2010 / 231 / PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Somaliei
DDECIZIA CONSILIULUI 2010 / 231 / PESC din 26 aprilie 2010, privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Somaliei si de abrogare a Pozitiei comune 2009 / 138 / PESC (text consolidat pana la data de 21.10.2014)

 

Regulamente adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1147 AL CONSILIULUI din 12 iunie 2023 privind punerea în aplicare a articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia 
REGULAMENTUL (UE) 2023/154 AL CONSILIULUI din 23 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 147/2003 privind anumite măsuri restrictive referitoare la Somalia
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/340 AL CONSILIULUI din 28 februarie 2022 privind punerea în aplicare a articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entități sau organisme, având în vedere situația din Somalia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/559 AL CONSILIULUI din 6 aprilie 2021 privind punerea in aplicare a articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor masuri restrictive specifice indreptate impotriva unor persoane fizice sau juridice, entitati sau organisme, avand in vedere situatia din Somalia
REGULAMENTUL (UE) 2021/48 AL CONSILIULUI din 22 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) n.147/2003 privind anumite masuri restrictive referitoare la Somalia
REGULAMENTUL (UE) 2018/1933 AL CONSILIULUI din 10 decembrie 2018 privind punerea in aplicare a articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor masuri restrictive specifice indreptate impotriva unor persoane fizice sau juridice, entitati sau organisme, avand in vedere situatia din Somalia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE(UE) 2018/413 AL CONSILIULUI din 16 martie 2018 privind punerea in aplicare a articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor masuri restrictive specifice indreptate impotriva unor persoane fizice sau juridice, entitati sau organisme, avand in vedere situatia din Somalia
REGULAMENTUL (UE) 2017/2415 AL CONSILIULUI din 21 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor masuri restrictive specifice indreptate impotriva unor persoane fizice sau juridice, entitati sau organisme, avand in vedere situatia din Somalia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/395 AL CONSILIULUI din 7 martie 2017 privind punerea in aplicare a articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 356/2010 de impunere a anumitor masuri restrictive specifice indreptate impotriva unor persoane fizice sau juridice,entitati sau organisme, avand in vedere situatia din Somalia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2015/325 din 2 martie 2015 privind punerea in aplicare a articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 356 / 2010 de impunere a anumitor masuri restrictive specifice indreptate impotriva unor persoane fizice sau juridice, entitati sau organisme avand in vedere situatia din Somalia
REGULAMENTUL (UE) nr. 356 / 2010 al Consiliului din 26 aprilie 2010 de impunere a anumitor masuri restrictive specifice intreptate impotriva unor persoane fizice sau juridice, entitati sau organisme, avind in vedere situatia din Somalia (text consolidat pana la data de 21.10.2014)
REGULAMENTUL (CE) 2003/147 al Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind anumite masuri restrictive referitoare la Somalia (text consolidat pana la data de 13.05.2014)

UNITED NATIONS - SECURITY COUNCIL

Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2498 (2019)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2385 (2017)
Rezolutiile adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la situatia din Somalia pot fi consultate pe link-ul
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/somalia/
Lista stabilita si mentinuta de Comitetul creat prin rezolutiile 751/1907 (2009) cu privire la persoane, entitati, sau grupuri se regaseste pe link-ulhttp://www.un.org/sc/committees/751/sanctions_list.shtml