Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Republica Islamica Iran

ANUNT IMPORTANT!!!

Incepand cu data de 16 ianuarie 2016, Data implementarii, Uniunea Europeana a ridicat toate sanctiunile economice si financiare in legatura cu programul nuclear Iranian. Ca o consecinta a ridicarii acestor sanctiuni, urmatoarele servicii asociate sunt permise de la data implementarii: - Masuri financiare, bancare si de asigurare:Interzicerea transferurilor financiare catre si din Iran (inclusiv regimul notificarilor si al autorizatiilor) este ridicata. In consecinta, transferurile de fonduri intre persoanele, entitatile sau organismele UE, inclusiv institututiile financiare si de credit din UE cu persoanele nelistate, entitati sau organisme iraniene, inclusiv institutiile financiare si de credit iraniene sunt permise si incepand cu data implementarii cerintele referitoare la autorizarile sau notificarile pentru transferurile de fonduri nu mai sunt aplicabile. Activitatile bancare, cum ar fi stabilirea unei relatii de corespondenta bancara si deschiderea de sucursale, filiale sau birouri de reprezentanta si bancile nelistate Iraniene in statele membre sunt permise. Institutilor financiare si de credit nelistate iraniene le este permisa achizitionarea sau extinderea participatiei sau achizitionarii oricarui interes de participatie in institutiile financiare si de credit UE. Institutiilor financiare si de credit UE le este permisa deschiderea unui birou de reprezentanta sau infiintarea unei sucursale sau subsidiare in Iran; pentru a stabili asociatii in partipacitiune si deschiderea de conturi bancare cu institutii iraniene financiare si de credit. Furnizarea de servicii de mesagerie financiara, inclusiv SWIFT, este persmisa persoanelor fizice sau juridice, entitatilor sau organismelor iraniene, inclusiv institutilor financiare iraniene si Banca Centrala a Iranului care nu mai fac subiectul masurilor restrictive incepand cu Data Implementarii. Prevederile privind sprijinul financiar pentru comertul cu Iranul cum ar fi creditul de export, garantii sau asigurari sunt premise incepand cu Data Implementarii. Aceleasi prevederi se aplica pentru angajamentele pentru granturi, asistenta financiara si credite concesionale pentru Guvernul din Iran. Alte activitati premise in acest context sunt furnizarea de asigurari si reasigurari in Iran si tranzactiile in obligatiuni publice sau garantate cu Iranul.

ANUNT

La data de 18 octombrie 2015, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene au fost publicate: Regulamentul (UE) nr. 1861/2015, Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1862/2015 si Decizia (PESC) nr. 1863/2015. Cele 3 acte normative au intrat in vigoare la data de 19 octombrie 2015, dar se vor aplica de la data la care Consiliul a luat act de faptul ca directorul general al AIEA a prezentat Consiliului guvernatorilor AIEA si Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite un raport care confirma faptul ca Iranul a luat masurile prevazute la punctele 15.1-15.11 din anexa V la JCPOA. Data aplicarii se va publica in aceeasi zi in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. In acest context, O.N.P.C.S.B. va continua sa primeasca notificari, sa primeasca si sa solutioneze cereri de autorizare, in conformitate cu art. 12 (1~1) din OUG nr. 202/2008, care vor fi gestionate potrivit Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul Presedintelui O.N.P.C.S.B. nr. 81/2015, pana la data la care se vor aplica Regulamentul (UE) nr. 1861/2015, Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1862/2015 si Decizia (PESC) nr. 1863/2015.
Planul Comun si Cuprinzator de Actiune(JCPOA)
http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa

Informatii privind implementarea regimului de sanctiuni impus Iranului- IN VIGOARE

Imposition of Fifth Special Measure against the Islamic Republic of Iran as a Jurisdiction of Primary Money Laundering Concern

Financial Channels to Facilitate Humanitarian Trade with Iran and Related Due Diligence and Reporting Expectations

http://www.un.org/en/sc/2231/

Frequently Asked Questions Relating to the Lifting of Certain U.S. Sanctions Under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on Implementation Day
Ordinului presedintelui O.N.P.C.S.B. nr. 20 din 4 februarie 2016 pentru abrogarea Ordinului presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 81/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor transferuri de fonduri

 

Uniunea Europeana

 

• SC/15520 8 December 2023 Security Council 2653 Sanctions Committee Adds 4 Entries to Its Sanctions List

DECIZIA (PESC) 2023/2792 A CONSILIULUI din 11 decembrie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2023/1532 privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2793 AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2023/1529 privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei

DECIZIA (PESC) 2023/2195 A CONSILIULUI din 16 octombrie 2023 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2196 AL CONSILIULUI din 16 octombrie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

• DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2023/1780 A CONSILIULUI din 15 septembrie 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1779 AL CONSILIULUI din 15 septembrie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

DECIZIA (PESC) 2023/1532 A CONSILIULUI din 20 iulie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei

REGULAMENTUL (UE) 2023/1529 AL CONSILIULUI din 20 iulie 2023 privind măsuri restrictive având în vedere sprijinul militar acordat de Iran pentru războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei

• Decizia de punere in aplicare (PESC) 2023/1299 a Consiliului din 26 iunie 2023 privind punerea in aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive indreptate împotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran;

• Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1298 al Consiliului din 26 iunie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.359/2011 privind măsuri restrictive indreptate împotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran.

• DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2023/987 A CONSILIULUI din 22 mai 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran 

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/986 AL CONSILIULUI din 22 mai 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran 

• DECIZIA (PESC) 2023/727 A CONSILIULUI din 31 martie 2023 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/721 AL CONSILIULUI  din 31 martie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

Decizia 646-2022, Iran

Regulamentul 645-2023, Iran

Decizia 153-2023, Iran
Decision 153-2023, Iran
Regulamentul 152-2023, Iran
Regulation 152-2023, Iran
Decizia 2433-2022, Iran
Decision 2433-2022, Iran
Regulament 2428-2022, Iran
Regulation 2428-2022, Iran
Decizia 2235-2022, Iran
Decision 2235-2022, Iran
Decizia 2234-2022, Iran
Decision 2234-2022, Iran
Regulamentul 2231-2022, Iran
Regulation 2231-2022, Iran
Regulamentul 2230-2022, Iran
Regulation 2230-2022, Iran
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1955 AL CONSILIULUI din 17 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/1955 of 17 October 2022 implementing Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2022/1956 A CONSILIULUI din 17 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2022/1956 of 17 October 2022 implementing Decision 2011/235/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1010 AL CONSILIULUI din 27 iunie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/1010 of 27 June 2022 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Irani
DECIZIA (PESC) 2022/1019 A CONSILIULUI din 27 iunie 2022 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului
COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/1019 of 27 June 2022 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/595 of 12 April 2021 amending Decision 2011/235/CFSP concerning restrictive measures against certain persons and entities in view of the situation in Iran
DECIZIA (PESC) 2021/595 A CONSILIULUI din 12 aprilie 2021 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/587 of of 12 April 2021 implementing Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/587 AL CONSILIULUI din 12 aprilie 2021 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane , entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2021/585 of 12 April 2021 implementing Decision 2011/235/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (PESC) 2021/585 A CONSILIULUI din 12 aprilie 2021 privind punerea in aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/584 of 12 April 2021 implementing Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/584 AL CONSILIULUI din 12 aprilie 2021 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane , entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran
COUNCIL DECISION (CFSP) 2020/512 of 7 April 2020 amending Decision 2011/235/CFSP concerning restrictive measures against certain persons and entities in view of the situation in Iran
DECIZIA (PESC) 2020/512 A CONSILIULUI din 7 aprilie 2020 privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/510 of of 7 April 2020 implementing Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/510 AL CONSILIULUI din 7 aprilie 2020 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane , entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran
Corrigendum to Council Decision 2011/299/CFSP of 23 May 2011 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Rectificare la Decizia 2011/299/PESC a Consiliului din 23 mai 2011 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Iranului
Corrigendum to Council Regulation (EU) No 267/2012 of 23 March 2012 concerning restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EU) No 961/2010
Rectificare la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind masuri restrictive impotriva Iranului si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010
COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/870 of 27 May 2019 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
DECIZIA (PESC) 2019/870 A CONSILIULUI din 27 mai 2019 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Iranului
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/855 of 27 May 2019 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/855 AL CONSILIULUI din 27 mai 2019 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind masuri restrictive impotriva Iranului
COUNCIL DECISION (CFSP) 2019/562 of 8 April 2019 amending Decision 2011/235/CFSP concerning restrictive measures against certain persons and entities in view of the situation in Iran
DECIZIA (PESC) 2019/562 A CONSILIULUI din 8 aprilie 2019 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/560 of 8 April 2019 implementing Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/560 AL CONSILIULUI din 8 aprilie 2019 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/1100 of 6 June 2018 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 2271/96 protecting against the effects of extra- territorial application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1101 AL COMISIEI din 3 august 2018 de stabilire a criteriilor de aplicare a articolului 5 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului de protectie impotriva efectelor aplicarii extrateritoriale a unei legislatii adoptate de catre o tara terta, precum si a actiunilor intemeiate pe aceasta sau care rezulta din aceasta
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2018/1100 of 6 June 2018 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 2271/96 protecting against the effects of extra- territorial application of legislation adopted by a third country, and actions based thereon or resulting therefrom
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1100 AL COMISIEI din 6 iunie 2018 de modificare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului de protectie impotriva efectelor aplicarii extrateritoriale a unei legislatii adoptate de catre o tara terta, precum si a actiunilor intemeiate pe aceasta sau care rezulta din aceasta
COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/833 of 4 June 2018 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
DECIZIA (PESC) 2018/833 A CONSILIULUI din 4 iunie 2018 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Iranului
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/827 of 4 June 2018 implementing Regulation (EU) No 267/2012 concerning restrictive measures against Iran
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/827 AL CONSILIULUI din 4 iunie 2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind masuri restrictive impotriva Iranului
COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/568 of 12 April 2018 amending Decision 2011/235/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Iran
DECIZIA (PESC) 2018/568 A CONSILIULUI din 12 aprilie 2018 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/565 of 12 April 2018 implementing Regulation (EU) No 359/2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Iran
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/565 AL CONSILIULUI din 12 aprilie 2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/685 al Consiliului din 11 aprilie 2017 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran_romana
Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/685 al Consiliului din 11 aprilie 2017 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran_engleza
Regulamentul (UE) nr . 359/2011 al Consiliului din 12 aprilie 2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran (varianta consolidata la data de 12.04.2016)_romana
Regulamentul (UE) nr . 359/2011 al Consiliului din 12 aprilie 2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Iran (varianta consolidata la data de 12.04.2016)_engleza
Decizia (PESC) 2017/689 a Consiliului din 11 aprilie 2017 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran_engleza
Decizia (PESC) 2017/689 a Consiliului din 11 aprilie 2017 de modificare a Deciziei 2011/235/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran_romana
Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind masuri restrictive impotriva Iranului si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (varianta consolidata la data de 17.01.2017)_romana
Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind masuri restrictive impotriva Iranului si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 (varianta consolidata la data de 17.01.2017)_engleza
DECIZIA 2010/413/PESC CONSILIULUI din 26 iulie 2010 privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Iranului si de abrogare a Pozitiei comune 2007/140/PESC (varianta consolidata la data de 17.01.2017)_romana
DECIZIA 2010/413/PESC CONSILIULUI din 26 iulie 2010 privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Iranului si de abrogare a Pozi?iei comune 2007/140/PESC (varianta consolidata la data de 17.01.2017)_engleza
Nota de informare privind sanctiunile UE care urmeaza sa fie ridicate in temeiul Planului comun de actiune cuprinzator (JCPOA)_engleza
Nota de informare privind sanctiunile UE care urmeaza sa fie ridicate in temeiul Planului comun de actiune cuprinzator (JCPOA)_romana
Decizia 2011/235/PESC a Consiliului din 12 aprilie 2011 privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran (text consolidat pana la data de 12.04.2016)_engleza
Decizia 2011/235/PESC a Consiliului din 12 aprilie 2011 privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Iran (text consolidat pana la data de 12.04.2016)_romana

Organizatia Natiunilor Unite

Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2231 (2015)_engleza
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1929 (2010)_engleza
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1803 (2008)_engleza
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1747 (2007)_engleza
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1737 (2006)_engleza