Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligații raportare

Obligații raportare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Republica Guineea

Uniunea Europeana

REGULAMENTUL (UE) 2022/2042 AL CONSILIULUI din 24 octombrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1284/2009 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea
COUNCIL REGULATION (EU) 2022/2042 of 24 October 2022 amending Regulation (EU) No 1284/2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea
DECIZIA (PESC) 2022/2052 A CONSILIULUI din 24 octombrie 2022 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea
COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/2052 of 24 October 2022 amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/1330 of 28 July 2022 implementing Article 11(1) of Regulation (EU) No 377/2012 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies threatening the peace, security or stability of the Republic of Guinea-Bissau
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1330 AL CONSILIULUI din 28 iulie 2022 privind punerea în aplicare a articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 377/2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau
REGULATIONS COUNCIL REGULATION (EU) 2022/1329 of 28 July 2022 amending Regulation (EU) No 377/2012 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies threatening the peace, security or stability of the Republic of Guinea-Bissau
REGULAMENTE REGULAMENTUL (UE) 2022/1329 AL CONSILIULUI din 28 iulie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 377/2012 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau
COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/1335 of 28 July 2022 amending Decision 2012/285/CFSP concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies threatening the peace, security or stability of the Republic of Guinea-Bissau
DECIZIA (PESC) 2022/1335 A CONSILIULUI din 28 iulie 2022 de modificare a Deciziei 2012/285/PESC privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme care amenință pacea, securitatea sau stabilitatea în Republica Guineea-Bissau
COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/1611 of 25 October 2018 amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea
DECIZIA (PESC) 2018/1611 A CONSILIULUI din 25 octombrie 2018 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind masuri restrictive impotriva Republicii Guineea
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1604 of 25 October 2018 implementing Regulation (EU) No 1284/2009 imposing certain specific restrictive measures in respect of the Republic of Guinea
REGULAMENT DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1604 AL CONSILIULUI din 25 octombrie 2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1284/2009 de instituire a unor masuri restrictive specifice impotriva Republicii Guineea
COUNCIL DECISION (CFSP) 2016/1839 of 17 October 2016 amending Decision 2010/638/CFSP concerning restrictive measures against the Republic of Guinea
DECIZIA (PESC) 2016/1839 A CONSILIULUI din 17 octombrie 2016 de modificare a Deciziei 2010/638/PESC privind masuri restrictive impotriva Republicii Guineea
COUNCIL DECISION 2010/638/CFSP of 25 October 2010 concerning restrictive measures against the Republic of Guinea
DECIZIA 2010/638 /PESC A CONSILIULUI din 25 octombrie 2016 privind masuri restrictive impotriva Republicii Guineea