Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - februarie 2022

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

5

Reprezentanții prestatorilor serviciilor de plată

24 februarie 2022, ora 10:00

4

Avocați înregistrați la barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România

23 februarie 2022, ora 10:00

3

Reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul comercializării /intermedierii comercializării/depozitării obiectelor de artă, inclusiv prin intermediul zonelor libere

22 februarie 2022, ora 10:00

2

Reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul dezvoltării imobiliare

21 februarie 2022, ora 10:00

1

Executori judecătorești înregistrați la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România

17 februarie 2022, ora 10:00

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro