Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Bosnia si Hertegovina

Uniunea Europeana

Decizii adoptate de Consiliul Uniunii Europene

DECIZIA (PESC) 2022/450 A CONSILIULUI din 18 martie 2022 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Bosnia și Herțegovina
DECIZIA (PESC) 2021/543 A CONSILIULUI din 26 martie 2021 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind masuri restrictive, avand in vedere situatia din Bosnia si Hertegovina
DECIZIA (PESC) 2020/435 A CONSILIULUI din 23 martie 2020 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind masuri restrictive, avand in vedere situatia din Bosnia si Hertegovina
DECIZIA (PESC) 2018/467 A CONSILIULUI din 21 martie 2019 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind masuri restrictive, avand in vedere situatia din Bosnia si Hertegovina
DECIZIA (PESC) 2018/459 A CONSILIULUI din 19 martie 2018 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind masuri restrictive, avand in vedere situatia din Bosnia si Hertegovina
DECIZIA (PESC) 2017/607 A CONSILIULUI din 29 martie 2017 de modificare a Deciziei 2011/173/PESC privind masuri restrictive, avand in vedere situatia din Bosnia si Hertegovina
DECIZIA CONSILIULUI 2011 / 173 / PESC din 21 martie 2011 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Bosnia si Hertegovina, text consolidat pana la data de 01.04.2016
DECIZIA CONSILIULUI 2010 / 603 /PESC din 07 octombrie 2010 privind noi masuri in sprijinul unei puneri in aplicare efective a mandatuluiTribunalului Penal international pentru Fosta Iugoslavie(TPII), text consolidat pana la data de 19.07.2011

Alte acte normative adoptate la nivelul Uniunii Europene

POZITIA COMUNA 1997/193/PESC a Consiliului din 17 martie 1997 definita de Consiliu in temeiul articolului J.2 din Tratatul privind Uniunea Europeana, referitoare la masurile restrictive indreptate impotriva persoanelor care au comis acte de violenta in cursul incidentelor de la Mostar din 10 februarie 1997

• COMMON POSITION 1997/193 of 17 March 1997 defined by the Council on the basis of Article J.2 of the Treaty on European Union, on restrictive measures aimed at persons having perpetrated violent acts during the incidents in Mostar on 10 February

Organizatia Natiunilor Unite

Rezolutiile adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la situatia din Bossnia si Hertegovina pot fi consultate pe link-ul
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/bosnia-herzegovina/