Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Belarus

Motor de cautare persoane supuse regimurilor sanctionatorii in vigoare la nivelul UE
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html

Uniunea Europeana

Rectificare la Decizia de punere în aplicare (PESC) 1002-2021
Corrigendum to Council Implementing Decision (CFSP) 1002-2021
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 997-2021
Corrigendum to Council Implementing Regulation (EU) 997-2021
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/300 AL CONSILIULUI din 24 februarie 2022 privind punerea în aplicare a articolului 8a din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/300 of 24 February 2022 implementing Article 8a of Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
DECIZIA (PESC) 2022/307 A CONSILIULUIdin 24 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus
COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/307 of 24 February 2022amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
DECIZIA (PESC) 2022/218 A CONSILIULUI din 17 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus
COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/218 of 17 February 2022 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
REGULAMENTUL (UE) 2022/212 AL CONSILIULUI din 17 februarie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus
COUNCIL REGULATION (EU) 2022/212 of 17 February 2022 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Corrigendum to Council Implementing Decision (CFSP) 2021/2125 of 2 December 2021 implementing Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
Corrigendum to Council Implementing Regulation (EU) 2021/2124 of 2 December 2021 implementing Article 8a(1) of Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/1990 of 15 November 2021 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
DECIZIA (PESC) 2021/1990 A CONSILIULUI din 15 noiembrie 2021 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus
COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/1989 of 15 November 2021 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
DECIZIA (PESC) 2021/1989 A CONSILIULUI din 15 noiembrie 2021 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus
COUNCIL REGULATION (EU) 2021/1986 of 15 November 2021 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
REGULAMENTUL (UE) 2021/1986 AL CONSILIULUI din 15 noiembrie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus
COUNCIL REGULATION (EU) 2021/1985 of 15 November 2021 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
REGULAMENTUL (UE) 2021/1985 AL CONSILIULUI din 15 noiembrie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2021/1002 of 21 June 2021 implementing Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/997 AL CONSILIULUI din 21 iunie 2021 privind punerea în aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/997 of 21 June 2021 implementing Article 8a(1) of Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
DECIZIA (PESC) 2021/1031 A CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus
COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/1031 of 24 June 2021 amending Council Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
REGULAMENTUL (UE) 2021/1030 AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus
DECIZIA (PESC) 2021/1001 A CONSILIULUI din 21 iunie 2021 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus
COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/1001 of 21 June 2021 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Belarus
REGULAMENTUL (UE) 2021/996 AL CONSILIULUI din 21 iunie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive împotriva Belarus
COUNCIL REGULATION (EU) 2021/996 of 21 June 2021 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/353 of 25 February 2021 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
Decizia (PESC) 2021/353 a Consiliului din 25 februarie 2021 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind masuri restrictive impotriva Belarus
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/339 of of 25 February 2021 implementing Article 8a of Regulation (EC) 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICAR1 (UE) 2021/339 al Consiliului din 25 februarie 2021 privind punerea in aplicare a articolului 8a din Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind masurile restrictive impotriva Belarus
COUNCIL DECISION (CFSP) 2015/1957 of 29 October 2015 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
Decizia (PESC) 2015/1957 a Consiliului din 29 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind masuri restrictive impotriva Belarus
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/2129 of of 17 December 2020 implementing Article 8a(1) of Regulation (EC) 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2020/2129 al Consiliului din 17 decembrie 2020 privind punerea in aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind masurile restrictive impotriva Belarus
COUNCIL DECISION (CFSP) 2020/214 of 17 February 2020 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
Decizia (PESC) 2020/214 a Consiliului din 17 februarie 2020 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind masuri restrictive impotriva Belarus
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/276 of 25 February 2016 implementing Article 8a(1) of Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/276 AL CONSILIULUI din 25 februarie 2016 privind punerea in aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind masuri restrictive impotriva Belarus
COUNCIL REGULATION (EU) 2016/277 of 25 February 2016 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
REGULAMENTUL (UE) 2016/277 AL CONSILIULUI din 25 februarie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind masuri restrictive impotriva Belarus
COUNCIL DECISION (CFSP) 2016/280 of 25 February 2016 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
DECIZIA (PESC) 2016/280 A CONSILIULUI din 25 februarie 2016 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind masuri restrictive impotriva Belarus
COUNCIL DECISION (CFSP) 2015/1957 of 29 October 2015 amending Decision 2012/642/CFSP concerning restrictive measures against Belarus
Decizia (PESC) 2015/1957 a Consiliului din 29 octombrie 2015 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind masuri restrictive impotriva Belarus
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1949 of 29 October 2015 implementing Article 8a(1) of Regulation (EC) 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 2015/1949 al Consiliului din 29 noiembrie 2015 privind punerea in aplicare a articolului 8a alineatul (1) din Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind masurile restrictive impotriva Belarus
COUNCIL REGULATION (EU) 2015/1948 of 29 October 2015 amending Regulation (EC) 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regulamentul (UE) 2015/1948 al Consiliului din 29 noiembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind masuri restrictive impotriva Belarus
COUNCIL IMPLEMENTATION DECISION (CFSP) 2015 / 1335 of 31 July 2015 implementing Decision 2012/642/CFSP cocerning restrictive measures against Belarus
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1326 of 31 July 2015 implementing Regulation (EC) 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1326/2015 al Consiliului din 31 iulie 2015 privind punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind masurile restrictive impotriva Belarus
Decizia de punere in aplicare (PESC) nr. 1335/2015 a Consiliului din 31 iulie 2015 privind punerea in aplicare a deciziei 2012/642/PESC privind masuri restrictive impotriva Belarus
Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 740/2014 al Consiliului din 8 iulie 2014 privind punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind masurile restrictive impotriva Belarus_EN
Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 740/2014 al Consiliului din 8 iulie 2014 privind punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 765/2006 privind masurile restrictive impotriva Belarus_RO
Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind masuri restrictive impotriva Belarus (varianta consolidata la data de 21.01.2014)_EN
Decizia 2012/642/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 privind masuri restrictive impotriva Belarus (varianta consolidata la data de 21.01.2014)_RO
Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind masuri restrictive impotriva Belarus (varianta consolidata la data de 21.01.2014_EN
Regulamentul (CE) nr. 765/2006 al Consiliului din 18 mai 2006 privind masuri restrictive impotriva Belarus (varianta consolidata la data de 21.01.2014_RO
Decizia 2010/639/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2010 privind masuri restrictive impotriva Belarusului(varianta consolidata la data de 25.04.2012)_EN
Decizia 2010/639/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2010 privind masuri restrictive impotriva Belarusului(varianta consolidata la data de 25.04.2012)_RO