Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

*Regim sancționatoriu

Motor de cautare a regimurilor sanctionatorii adoptate la nivelul UE
https://www.sanctionsmap.eu

Motor de cautare varianta consolidata a regimurilor sanctionatorii adoptate la nivelul Consiliului de Securitate O.N.U.
https://scsanctions.un.org/resources/xml/en/consolidated.xml

https://scsanctions.un.org/consolidated/

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated.xsl

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

https://scsanctions.un.org/al-qaida/

https://scsanctions.un.org/en/?keywords=al-qaida

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-qaida.xls

Motor de cautare rezolutii Consiliul de Securitate O.N.U.
http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions

Motor de cautare regulamente, pozitii comune, decizii ale Uniunii Europene
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

Motor de cautare persoane supuse regimurilor sanctionatorii in vigoare la nivelul UE
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/global.fsd.xml

 

DECIZIA (PESC) 2024/332 A CONSILIULUI din 16 ianuarie 2024 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2023/1514 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/329 AL CONSILIULUI din 16 ianuarie 2024 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/1505

DECIZIA (PESC) 2023/2764 A CONSILIULUI din 7 decembrie 2023 de modificare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2765 AL CONSILIULUI din 7 decembrie 2023 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului

DECIZIA (PESC) 2023/2686 A CONSILIULUI din 27 noiembrie 2023 de modificare a anumitor decizii ale Consiliului referitoare la măsuri restrictive în vederea introducerii unor dispoziții privind excepțiile umanitare

REGULAMENTUL (UE) 2023/2694 AL CONSILIULUI din 27 noiembrie 2023 de modificare a anumitor regulamente ale Consiliului referitoare la măsuri restrictive în vederea introducerii unor dispoziții privind excepții umanitare

• Listă de sancțiuni internaționale a Uniunii Europene 05.05.2023

• DECIZIA (PESC) 2023/726 A CONSILIULUI din 31 martie 2023 de modificare a anumitor decizii ale Consiliului referitoare la măsuri restrictive în vederea introducerii unor dispoziții privind o derogare din rațiuni umanitare

• REGULAMENTUL (UE) 2023/720 AL CONSILIULUI din 31 martie 2023 de modificare a anumitor regulamente ale Consiliului referitoare la măsuri restrictive în vederea introducerii unor dispoziții privind o derogare din rațiuni umanitare

• REGULAMENTUL (UE) 2023/331 AL CONSILIULUI din 14 februarie 2023 de modificare a anumitor regulamente ale Consiliului referitoare la măsuri restrictive în vederea introducerii unor dispoziții privind o derogare din rațiuni umanitare

• COUNCIL REGULATION (EU) 2023/331 of 14 February 2023 amending certain Council regulations concerning restrictive measures in order to insert provisions on a humanitarian exemption

• DECIZIA (PESC) 2023/338 A CONSILIULUI din 14 februarie 2023 de modificare a anumitor decizii și poziții comune ale Consiliului referitoare la măsuri restrictive în vederea introducerii unor dispoziții privind o derogare din rațiuni umanitare

• COUNCIL DECISION (CFSP) 2023/338 of 14 February 2023 amending certain Council decisions and common positions concerning restrictive measures in order to insert provisions on a humanitarian exemption

• LISTA JURISDICTTILOR NECOOPERANTE

• Listă de sancțiuni internaționale a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite

• Listă de sancțiuni internaționale a Uniunii Europene

• HG nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de catre ONPCSB a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale - Cuprinde modificarile aduse prin H.G. Nr.299/10.03.2021, publicata in Monitorul Oficial nr.277/19.03.2021

COUNCIL DECISION (CFSP) 2022/1241 of 18 July 2022 updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2022/152

• DECIZIA (PESC) 2022/1241 A CONSILIULUI din 18 iulie 2022 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului, și de abrogare a Deciziei (PESC) 2022/152

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1230 AL CONSILIULUI din 18 iulie 2022 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului, și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/147

• COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/1230 of 18 July 2022 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) 2022/147

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/147 AL CONSILIULUI din 3 februarie 2022 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1188

• COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/147 of 3 February 2022 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) 2021/1188

 DECIZIA (PESC) 2021/1192 A CONSILIULUI din 19 iulie 2021 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei (PESC) 2021/142
 COUNCIL DECISION (CFSP) 2021/1192 of 19 July 2021 updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2021/142
 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1188 AL CONSILIULUI din 19 iulie 2021 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/138
 COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/1188 of 19 July 2021 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and repealing Implementing Regulation (EU) 2021/138


 COMMISSION OPINION on Article 5(1) of Council Regulation (EU) No 833/2014 17.10.2019
 Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 2444/2018 privind Eritrea si Somalia
• COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/475 of 21 March 2018 updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2017/1426
• DECIZIA (PESC) 2018/475 A CONSILIULUI din 21 martie 2018 de actualizare a listei persoanelor, grupurilor si entitatilor carora li se aplica articolele 2, 3 si 4 din Pozitia comuna 2001/931/PESC privind aplicarea de masuri specifice pentru combaterea terorismului si de abrogare a Deciziei (PESC) 2017/1426
• COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/468 of 21 March 2018 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/1420
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/468 AL CONSILIULUI din 121 martie 2018 privind punerea in aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind masuri restrictive specifice indreptate impotriva anumitor persoane si entitati in vederea combaterii terorismului si de abrogare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/1420
• COUNCIL DECISION (CFSP) 2017/2072 of 13 November 2017 updating and amending the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and amending Decision (CFSP) 2017/1426
• DECIZIA (PESC) 2017/2072 A CONSILIULUI din 13 noiembrie 2017 de actualizare si de modificare a listei persoanelor, grupurilor si entitatilor carora li se aplica articolele 2, 3 si 4 din Pozitia comuna 2001/931/PESC privind aplicarea de masuri specifice pentru combaterea terorismului si de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1426
• COUNCIL DECISION (CFSP) 2017/2073 of 13 November 2017 amending Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism
• DECIZIA (PESC) 2017/2073 A CONSILIULUI din 13 noiembrie 2017 de modificare a Pozitiei comune 2001/931/PESC privind aplicarea de masuri specifice pentru combaterea terorismului
• COUNCIL REGULATION (EU) 2017/2061 of 13 November 2017 amending Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
• REGULAMENTUL (UE) 2017/2061 AL CONSILIULUI din 13 noiembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2580/2001 privind masuri restrictive specifice indreptate impotriva anumitor persoane si entitati in vederea combaterii terorismului
• COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/2064 of 13 November 2017 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism, and amending Implementing Regulation (EU) 2017/1420
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/2064 AL CONSILIULUI din 13 noiembrie 2017 privind punerea in aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind masuri restrictive specifice indreptate impotriva anumitor persoane si entitati in vederea combaterii terorismului, si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/1420
• COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/965 of 8 June 2017 implementing Article 2(3) of Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism and amending Implementing Regulation (EU) 2017/150
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/965 AL CONSILIULUI din 8 iunie 2017 privind punerea in aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind masuri restrictive specifice indreptate impotriva anumitor persoane si entitati in vederea combaterii terorismului si de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2017/150
• COMPENDIUL REVIZUIREA LA NIVEL INALT A SANCTIUNILOR IMPUSE DE ORGANIZATIA NATIUNILOR UNITE
• Decizia ONPCSB nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe
• Forma raport
• Regulamentul Consiliului 2014/42/UE de modificare a Regulamentului (UE) NR. 267/2012 privind masuri restrictive impotriva Iranului
• Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 944/2012 al Consiliului din 15 octombrie 2012 privind punerea in aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Siria
• Decizia 2012/634/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 de modificare a Deciziei 2011/782/PESC privind ma(suri restrictive impotriva Siriei
• Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind ma(suri restrictive avand in vedere situat,ia din Siria si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011
• Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 945/2012 al Consiliului din 15 octombrie 2012 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind ma(suri restrictive impotriva Iranului
• Decizia 2012/635/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de ma(suri restrictive impotriva Iranului
• Decizia Siria 424
• Decizia Siria 420
• Regulament Siria 673 pentru completare Regulament UE 36/2012 privind masuri restrictive la situatia din Siria
• Rezolutia ONU 2048 (2012) privind Guineea Bissau
• Rezolutia ONU 2045 (2012) privind situatia din Cote d'Ivoire
• REGULAMENTUL (UE) NR. 267/2012 AL CONSILIULUI din 23 martie 2012 privind masuri restrictive impotriva Iranului si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010
• Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 1907(2009)
• Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 2023(2011)
• Hotararea de Guvern nr. 603 / 2011
• Model de raport
• Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 1970(2011)
• NOTE for the Members of the Foreign Relations Counsellors Working Party- Libya - Council Decision
• Deciziile comitetului de sanctiuni creat in baza Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 1970(2011) privind listarile de persoane
• Regimul de sanctiuni la adresa Libiei, ca de altfel toate celelalte regimuri sanctionatorii la nivel UE sunt permanent disponibile pe website-ul Comisiei Europene
• REGULAMENTUL (UE) NR. 101/2011 AL CONSILIULUI din 4 februarie 2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Tunisia
• Regulament UE 961/2010 privind Iranul
• Decizia Consiliului UE nr. 413 din 26 iulie 2010 privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Iranului si de abrogare a Pozitiei comune 2007/140/PESC, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L195 din 27 iulie 2010, pagina 39 si urm.
• Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. A/32/2010 pentru publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.390(2002), 1.452(2002), 1.526(2004) si 1.566(2004) privind amenintarile aduse pacii si securitatii internationale prin actele teroriste si privind situatia din Afganistan
 Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1874/2009 privind intarirea regimului de sanctiuni impus Republicii Populare Democrate Coreene
 Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1718/2006 privind masurile restrictive adoptate impotriva Republicii Populare Democrate Coreene
 Lista entitatilor, bunurilor si persoanelor care sunt subiect al masurilor impuse de paragraful 8 al Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1718/2006 privind masurile restrictive adoptate impotriva Republicii Populare Democrate Coreene
 Lista produselor supuse restrictiilor la exportul cu destinatia Republica Populara Democrata Coreea, in conformitate cu prevederile Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1718/2006
 Pozitia Comuna a Consiliului Uniunii Europene nr. 2006/795/PESC, privind masurile restrictive impotriva Republicii Populare Democrate Coreene
 Regulamentul CE nr. 329/2007, privind masurile restrictive impotriva Republicii Populare Democrate Coreene
 Pozitia Comuna a Consiliului Uniunii Europene nr. 2009/314/PESC din data de 06 aprilie 2009 de modificare a Pozitiei Comune 2006/276/PESC privind masurile restrictive impotriva anumitor functionari din Belarus si de abrogare a Pozitiei Comune 2008/844/PESC
 Lista Comitetului de Sanctiuni 1521 privind Liberia, cuprinzand persoanele ce sunt subiect al restrictiilor de calatorie si inghetare a fondurilor (conform paragrafului 4 lit. a) si b) din Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1521 (2003) si, respectiv paragraful 1 din RCSONU 1532(2003));
 Lista Comitetului de Sanctiuni 1572 privind Cote d'Ivoire, cuprinzand persoanele ce sunt subiect al restrictiilor de calatorie si masurii inghetarii fondurilor, conform art. 9 si respectiv 11 din rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1527(2004);
 Lista Comitetului de Sanctiuni 1533 privind Republica Democrata Congo, cuprinzand persoanele ce sunt subiect al restrictiilor de calatorie si inghetare a fondurilor, conform paragrafului 13 si 15 din Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1596(2005);
 Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1854(2008), privind situatia din Liberia;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 202/2008, privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale;
1. REGIMUL SANCTIUNILOR INTERNATIONALE
2.Corelarea atributiilor Oficiului in cadrul mecanismului de aplicare si implementare a sanctiunilor financiare internationale cu alte prevederi legale);
 Noua pozitie comuna a Consiliului UE nr. 2008/844/PESC din 10 noiembrie 2008 de modificare a pozitiei comune 2006/276/PESC privind masurile restrictive impotriva anumitor functionari din Belarus;
 Noua pozitie comuna a Consiliului nr. 2008/843/PESC din 10 noiembrie 2008 de modificare si prelungire a pozitiei comune 2007/734/PESC privind masurile restrictive impotriva Uzbekistanului;
 Rezolutia Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1854(2008), privind situatia din Liberia;
 Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1842(2008) privind situatia din Republica Cote d'Ivoire;
 Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1782(2007) privind situatia din Republica Cote d'Ivoire;
 Regulamentul CE Dr. 881/2002 al Consiliului privind instituirea unor masuri restrictive specifice impotriva anumitor persoane si entitati care au legatura cu Osama bin Laden, cu reteaua Al-Quaida si cu Talibanii;
 Pozitia Comuna nr. 2007/750/PESC pentru modificarea Pozitiei Comune Dr. 2006/318/PESC privind reinnoirea masurilor restrictive impotriva MYANMAR;
 Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1771(2007) privind situatia din Republica Democratica Congo;
 Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1807(2008) privind situatia din Republica Democratica Congo;
 Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1799(2008) privind situatia din Republica Democratica Congo;
• Rezolutia Consiluilui de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1842(2008) privind situatia din Republica Cote d'Ivoire.
• Decizia consiliului din 23 iunie 2008 (2008/475/CE)
• Pozitia comuna 2008/479/PESC a consiliului din 23 iunie 2008
• Lista Comitetului de Sanctiuni 1267 privind Al-Qaida, Talibanii si persoanele si entitatile asociate cu acestia(Lista consolidata)
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite 1737 (2006) privind neproliferarea/Iran;
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite 1771 (2007) privind situatia din Republica Democrata Congo;
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite 1803 (2008) privind neproliferarea;
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite 1782 (2007) privind situatia din Republica Cote d'Ivoire;
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite 1799 (2008) privind situatia din Republica Democrata Congo;