Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Planul anual de instruire 2023

Planul activitatii de instruire a entitatilor raportoare pentru anul 2023 conform prevederilor Evaluarii Nationale a Riscurilor

 

Nr. crt.

Tipul entitatii raportoare vizate

Perioada planificata

Organizatori

 1.  

Cazinouri si jocuri de noroc on-line - furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

16 mai 2023, ora 10:00

11 octombrie, ora 10:00

 1.  

Bingo Organizatori de activitati de bingo (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc) si loterii;
pariuri si jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)

20 septembrie, ora 10:00

 1.  

Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

6 aprilie 2023

 1.  

Avocaţi înregistraţi în barourile Uniunii Naţionale a Barourilor din România

27 septembrie, ora 10:00

 1.  

Consultanţi fiscali înregistraţi la Camera Consultanţilor Fiscali

7 iunie, ora 10:00

 1.  

Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

12 octombrie, ora 10:00

 1.  

Practicieni în insolvenţă înregistraţi la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă

21 iunie, ora 10:00

 1.  

Evaluatori autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

11 mai, ora 10:00

 1.  

Executori judecătoreşti înregistraţi la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România

25 octombrie, ora 10:00

 1.  

Auditori financiari înregistraţi la Camera Auditorilor Financiari din România

25 septembrie, ora 10:00

 1.  

Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii , alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege

7 aprilie 2023, ora 10:00

20 octombrie, ora 10:00

 1.  

Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management

12 mai 2023, ora 10:00

22 noiembrie, ora 10:00

 1.  

Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare autorizaţi/înregistraţi de Ministerul Finanţelor

22 mai 2023, ora 10:00

6 octombrie, ora 10:00

 1.  

Agenţii imobiliare

30 martie 2023, ora 10:00

15 noiembrie, ora 10:00 

 1.  

Dezvoltatori imobiliari

26 aprilie 2023, ora 10:00

8 noiembrie, ora 10:00

 1.  

Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României

19 iulie, ora 10:00

 1.  

Alte persoane care, în calitate de profesioniști comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase , numai în măsura în care efectueaza tranzacții în numerar, a căror limita minimă reprezintă echiv. în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele

28 aprilie, ora 10:00

 1.  

Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere

28 aprilie 2023, ora 10:00

26 iulie, ora 10:00

 1.  

Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naţionale a României şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică

10 mai 2023, ora 10:00

28 septembrie, ora 10:00

 1.  

Case de ajutor reciproc - înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României

26 mai, ora 10:00

 1.  

Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor

29 septembrie, ora 10:00

 1.  

Furnizori de servicii poştale autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care prestează servicii de plată

22 septembrie, ora 10:00

 1.  

Administratori de fonduri de pensii private si societati de investitii financiare

 19 octombrie, ora 10:00

 1.  

Societati de asigurare / reasigurare

8 iunie, ora 10:00

 1.  

Institutii de credit

26 octombrie, ora 10:00

 1.  

Institutii financiare nebancare aflate in supravegherea BNR si prestatori de servicii de plata

10 mai, ora 10:00

Periodicitatea de desfasurare a activitatilor de instruire a avut in vedere NRA.

Numarul estimativ de participanti pentru formatul virtual este nelimitat.

Data si ora desfasurarii activitatii de instruire se stabilesc de comun acord de catre ONPCSB si beneficiari.

In functie de tematica vor fi invitati de la autoritatile de supraveghere si/sau asociatii reprezentative, inclusiv organisme de autoreglementare.