Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Zimbabwe

Uniunea Europeana

 

Decizii adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

DECIZIA (PESC) 2024/460 A CONSILIULUI din 2 februarie 2024 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Zimbabwe

• DECIZIA (PESC) 2023/339 A CONSILIULUI din 14 februarie 2023 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Zimbabwe

• DECIZIA (PESC) 2020/215 A CONSILIULUI din 17 februarie 2020 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind masuri restrictive impotriva Zimbabwe

• DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/227 A CONSILIULUI din 15 februarie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei 2011/101/PESC privind masuri restrictive impotriva Zimbabwe

• DECIZIA (PESC) 2018/224 A CONSILIULUI din 15 februarie 2018 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind masuri restrictive impotriva Zimbabwe

• DECIZIA (PESC) 2016/220 a Consiliului din 15 februarie 2016 de modificare a Deciziei 2011/101/PESC privind masuri restrictive impotriva ZIMBABWE

 

Regulamente adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/253 AL COMISIEI din 17 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Zimbabwe

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/251 AL COMISIEI din 18 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Zimbabwe

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/219 AL COMISIEI din 17 februarie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite masuri restrictive impotriva Zimbabwe

• REGULAMENTUL (UE) 2020/213 AL CONSILIULUI din 17 februarie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 privind anumite masuri restrictive specifice indreptate impotriva ZIMBABWE

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/223 AL COMISIEI din 15 februarie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite masuri restrictive impotriva Zimbabwe

• REGULAMENTUL (UE) 2016/214 din 15 februarie 2016 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 privind anumite masuri restrictive specifice indreptate impotriva ZIMBABWE