Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Republica Haiti

Rezoluţia nr.2700 (2023) adoptată de către Consiliul de Securitate al O.N.U., având în vedere situaţia din Republica Haiti

SC/15520 8 December 2023 Security Council 2653 Sanctions Committee Adds 4 Entries to Its Sanctions List

 

Uniunea Europeana

Decizii adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

DECIZIA (PESC) 2024/290 A CONSILIULUI din 12 ianuarie 2024 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/2319 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti

DECIZIA (PESC) 2023/2575 A CONSILIULUI din 13 noiembrie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/2319 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti 

DECIZIA (PESC) 2023/1574 A CONSILIULUI din 28 iulie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/2319 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti

• Decizia 2319-2022, Haiti

 

Regulamente adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/291 AL CONSILIULUI din 12 ianuarie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/2309 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2573 AL CONSILIULUI din 13 noiembrie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/2309 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti 

REGULAMENTUL (UE) 2023/1569 AL CONSILIULUI din 28 iulie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2022/2309 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Haiti

• Regulamentul 2309-2022, Haiti