Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - august 2022

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

53

Dezvoltatori imobiliari

30 august 2022, ora 10:00

52

Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor

23 august 2022, ora 10:00

51

Executori judecătoreşti înregistraţi la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România

18 august 2022, ora 10:00

50

Prestatori de servicii de plata

17 august 2022, ora 10:00

49

Organizatori de activitati de bingo (furnizoride servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)

24 august 2022, ora 10:00

48

Avocaţi înregistraţi în barourile Uniunii Naţionale a Barourilor din România

11 august 2022, ora 10:00

47

Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere

09 august 2022, ora 10:00

46

Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management

03 august 2022, ora 10:00

45

Furnizori de servicii poştale autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care prestează servicii de plată

02 august 2022, ora 10:00

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro